Att kravställa och driva ett digitalt utvecklingsprojekt