Detta är ett samarrangemang tillsammans med  KOMM – Sveriges kommunikationsbyråer. Eventet kommer att vara hos NY på Skolgatan 18 i Jönköping. Du anmäler dig via länken, via en extern plattform. Det är först till kvarn som gäller eftersom vi har begränsat antal platser.

Välkommen till seminariet där KOMM lanserar Effektprinciperna.

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde,
får allt svårare att äska, och behålla, budgetpengar. Därför har KOMM tagit fram Effektprinciperna –
åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt. Principerna vilar
på en bred grund med beprövad, praktisk erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning
och vetenskapliga studier. KOMMs Effektkommitté presenterar principerna i en turné i vår.

Effektprinciperna är utvecklade av KOMM’s Effektkommitté med bred representation från olika delar
av branschen under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet samt Head
of Science på Evidence Strategy (NoA).

Turnéplan:                                                                                                       
Stockholm
Volvo Studio, Kungsträdgården
30 januari kl 8:30 – 10:00

Uppsala
Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3c
14 februari kl 8:00 – 9:30

Luleå
Vinter, i samband med Norbotten Media Week
15 februari kl 8:00 – 10:00

Jönköping
NY, Skolgatan 18
28 mars kl 11:30 – 13:00

Malmö
Garbergs Malmö, Västergatan 18A
28 mars kl 11:30 – 13:00

Gävle
Lundberg & Co, Storgatan 9–11
4 april kl 11:30 – 13:00

Göteborg
Momentum, Kungstorget 7
9 april kl 8:30 – 10:00

Dela det här evenemanget
Evenemangsdetaljer