Välkommen till årets sista Event på MIJ, vi kommer lyssna till Mikael Lundberg, affärsområdeschef för information på Consid!

Tillit och förtroende är en central ingrediens för att stärka ditt varumärke och utveckla din affär. Enligt en nyligen genomförd undersökning säger 87% av tillfrågade företagsledare att de ska investera i informationssäkerhet för att bygga förtroende hos kunderna. Hur ni hanterar den information ni har om er verksamhet, medarbetare, kunder och partners är en allt viktigare förmåga att utveckla till följd av digitaliseringen.
 
Bra styrning och hantering av information handlar också om att realisera den affärspotential som finns. Oavsett vilken beskrivning du tittar på för digital transformation är pusselbiten information central. Den kan heta olika saker såsom big data, analytics eller liknande, men utmaningen är att skapa rätt balans mellan att maximera värdet av den information ni har, och samtidigt minimera riskerna som står i vägen för er framgång.
 
Information är en av era viktigaste tillgångar, men ändå behandlar vi den inte som så. Människor, organisationer och saker har blivit informationsfabriker som kontinuerligt producerar nya mängder, och i takt med att internet of things och AI blir verklighet kommer denna utveckling att fortsätta accelerera. Genom att ta ett samlat grepp om er information, kan ni skapa rätt förutsättningar för marketing automation med hög kvalitet och ökat värde för mottagaren. Det här är en föreläsning om hur marknadsföring och informationssäkerhet hänger ihop.
 
Föreläsare är Mikael Lundberg som arbetar på Consid som affärsområdeschef för Information Security. Mikael har en bakgrund dels som konsult inom varumärkesutveckling och strategisk rådgivning, dels som marknads- och kommunikationschef inom olika organisationer. Strategiska informationsfrågor, digitalisering, verksamhetsutveckling och förändringsledning har löpt som en röd tråd genom hela yrkeslivet.
Dela det här evenemanget
Evenemangsdetaljer