Näringslivets nuläge, framtida utmaningar, marknadsföringen av Jönköping

Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun sedan årsskiftet, reflekterade kring näringslivets nuläge, framtida utmaningar, marknadsföringen av Jönköping och vad som gör Jönköping till en intressant etableringsort. Han visade bland annat vilket företag som hade flest antal anställda i Jönköpings kommun. Husqvarna hade över 1600 st.

Hur fungerar näsringslivet i Jönköpingskommun och hur tänker näringslivet om framtiden.

Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun sedan årsskiftet, reflekterade kring näringslivets nuläge, framtida utmaningar, marknadsföringen av Jönköping och vad som gör Jönköping till en intressant etableringsort. Han visade bland annat vilket företag som hade flest antal anställda i Jönköpings kommun. Husqvarna hade över 1600 st.

Bilder är tagna av Tommy Hvitfeldt , www.hvitfeldtproduktion.se

Dela det här evenemanget
Evenemangsdetaljer