Digitalt årsmöte 2022

Välkommen till MIJ:s årsmöte den 24 februari som sänds live från Frimans Café & Bistro i Jönköping. På grund av pågående pandemi och restriktioner så sänder vi årsmötet 2022 digitalt.

Agenda

8:00 Årsmöte start

8:15 Ordförande hälsar alla välkomna

8.55 avtackning av tidigare styrelsemedlemmar Annelie Gemark, Charlotta Alnersson, Andreia Alves och Josefine Janossy 

09.05 Avslut

Dagordning

 • Mötets öppnande 
 • Val av mötesordförande 
 • Val av mötessekreterare 
 • Val av justeringsperson 
 • Godkännande av dagordning  
 • Fastställande av röstlängd 
 • Årsmötets behöriga utlysande 
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av ordförande 
 • Val av ledamöter 
 • Val av revisor 
 • Val av valberedning 
 • Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast 6 dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet. 
 • Mötet avslutas 

Digital länk till mötet

Klicka här för länk till mötesrummet

Om du är en medlem, som inte kan logga in för att anmäla dig – hör av dig till oss på info@marknadsforeningen.org. Så hjälper vi till!

Om du är en samarbetspartner till MIJ så har du en rabattkod. Använda den för att anmäla dig till eventet:

 • Klicka på köp nedan

Vi ses!

Dela det här evenemanget
Anmäl dig som medlem
0,00 kr
Evenemangsdetaljer
 • Start Datum
  februari 24, 2022 8:00 f m
 • Slutdatum
  februari 25, 2022 9:30 f m
 • Status
  Utgånget
 • Kategori
 • Återstående biljetter
  Biljetter