Mikael Jansson om mässor, möten och människor

Mikael Jansson-Mij
2016-07-1508:00

Mikael har ett långt förflutet inom mässbranschen och utbildning av mässutställare. Han skriver för stunden på sin andra bok om mässor och möten.

Mikael gav oss en kort mässhistorik och pekade på mässornas utveckling genom tiderna – 1:a generationens mässor hade produkten i fokus. 2:a generationens mässor kommer vi alla ihåg. Det var den era när den flashigaste och största montern var viktigast.

Enligt Mikael befinner vi oss nu i den 3:e generationens mäss-era – och under detta ”uppkopplade” tidevarv är det människan och det mänskliga mötet IRL som är det absolut viktigaste för att nå framgång. Med allt fler utbytbara och likvärdiga produkter, så är det mänskliga mötet det som är avgörande för att knyta ihop affären. Vad blir då avgörande för ett framgångsrikt mässdeltagande idag? Jo, att ha rätt människor på plats i monter – vid rätt tillfälle!

Genom att planera noggrant (och i god tid) och sätta rätt mål för mässan, så kan du också bemanna montern med rätt personal för att skapa det så avgörande och viktiga mänskliga mötet i montern. Och det handlar inte om att STÅ i en monter under mässan, utan att ARBETA hårt och aktivt för att nå de mål som satts för mässan. Att agera på rätt sätt (vilket inte innebär att stå och vakta ”lejongropen” eller ägna sig åt sin mobil) är oerhört viktigt.

Redan på planeringsstadiet bör du ha med dig Mehrabians formel för att få rätt person på rätt plats. Den säger att, i ett först möte, avgörs en människas uppfattning om dig till 7 % av det du säger, till 38 % av hur du låter och till 55 % av hur du agerar.

Lika viktigt för ett lyckat resultat är naturligtvis uppföljningen av de leads och kontakter du skapat under mässan – och att uppföljningen sker inom en rimligt kort tid efter avslutad mässa. Så planera redan innan mässan för hur det viktiga uppföljningsarbetet ska genomföras. Avsluta sedan processen med att utvärdera och dra lärdom kring vad som fungerade mindre bra, vad som fungerade och vad som var riktigt lyckat – så har du skaffat dig en riktigt bra plattform för att lyckas med ditt nästa mässdeltagande!

Helt klart en inspirerande och insiktsgivande morgon, som uppskattades av närmare fyrtio morgonpigga MiJ:are.

Tack Mikael och NU-gruppen!

Vid pennan: Ingegerd Skrealid