MiJ-frukost med upplevelser… Hos SMOT på Spira!

SMOT och MiJ
2017-01-0108:00

Spira

MiJ-frukost med upplevelser i utveckling … hos SMOT på Spira!

Den här goda MiJ-frukosten intogs på kulturhuset Spiras restaurang, innan vi förflyttade oss till Caféscenen för att lyssna på morgonens föredragshållare, Mikael Lundberg som inleder med att höra hur många av oss i publiken som ännu sett ”Entreprenören från helvetet – en himmelsk komedi om tro, hopp och varumärkesutveckling”. Eftersom det bara var en enstaka person som ännu sett den här föreställningen, som borde vara mitt i prick för oss ”branschfolk” inom marknadsföring lovade Mikael att komma med ett specialerbjudande kring föreställningen till alla MiJ-medlemmar.

Som nytillträdd marknadschef sedan i augusti, har Mikael Lundberg redan identifierat ett antal möjligheter och utmaningar att arbeta med gällande kommunikationen i verksamheten framöver. En av utmaningarna är bl.a. att definiera vilket varumärke som är det viktiga: Spira eller SMOT (Smålands Musik & Teater). En spännande och intressant utmaning enligt Mikael, då den egentliga kärnverksamhetens varumärke är SMOT, men varumärket det talas om, och som i folkmun (åtminstone i Jönköping) jämställs med SMOT, är Spira. Men i själva verket är vi, likväl som restaurangen, bara hyresgäster i detta fina kulturhus. Det till trots får vi ofta stå som avsändare för alla de upplevelser en besökare i huset har, bra som dåliga.

– Jag ser det som en utmaning att också i Jönköping få mer fokus på innehållet i vårt utbud, snarare än huset. Nu är det snart 2 år sedan huset invigdes och kanske är den första ”nyhetens behag” snart avklarat. Men sedan starten har vi haft mer än 400 000 besökare i kulturhuset Spira, och intresset för våra rundvandringar har inte avtagit ännu. Det är många delar av vår verksamhet som inte alltid är så synlig och så omtalad, som de aktiviteter som genomförs i det här huset.

Det här omtalade kulturhuset har också gett verksamheten lite prägeln av finkultur. Det händer att besökare ringer innan de kommer och hur de ska klä sig. Det är en helt ny upplevelse och förekom aldrig så länge SMOT hade sin verksamhet i lokalerna på Tändsticksområdet.

– Men mycket av SMOT:s verksamhet sker utanför Spiras väggar och ju längre ut i regionen vi kommer desto mer känt är varumärket SMOT, säger Mikael. Vi är totalt 100 anställda och genomför ca 1 000 föreställningar om året – i Jönköping och hela regionen.
Förutom att fortsätta att bena ut frågorna kring varumärket/ena (Spira kontra SMOT och i kombination övriga varumärken som t.ex. Jönköpings Symfonietta och olika föreställningar som ju också blir sina egna små varumärken) brottas Mikael också en del med hur den digitala tekniken bäst ska användas för att göra kulturen mer tillgänglig för nya grupper och personer som inte har möjlighet att besöka t.ex. Spira.

Under december inleds bl.a. ett pilotprojekt med streamade konserter på äldreboende. Dessutom har man sneglar mycket på andra stora kulturetablissemang och hur de hanterar frågan och det här är ett område som kommer att stå allt mer fokus inom SMOT framöver. Mikael ser det som en resa att framöver närma sig digitaliseringen, samtidigt som verksamhetens kärna fortfarande är livescenen. En annan central fråga enligt Mikael, är också att fundera på hur publiken kan göras mer delaktig i föreställningarna, men även i marknadsföringen, och samtidigt göra det med en bibehållen kvalitet. Kanske en extra viktig fråga i samband med att knyta till sig nya, unga besökargrupper, där kulturen konkurrerar med övriga media om ynka 6 timmars mediekonsumtion per dag. Att få de unga att slita sig från sociala media, dator och annat för att besöka ett kulturhus är kanske inte det enklaste …

Parallellt brottas kultursektorn med ett kulturbegrepp i förändring; Från att alltid ha ansetts som en kostnad, förflyttas kulturen nu alltmer mot att bli en viktig tillväxtfaktor och en näring. Något som inte är alldeles lätt att förhålla sig till, menar Mikael. Kanske måste vi låta kultur vara just kultur – något av en outsider för att kunna ge det bästa till publiken från scen?

– För det vi hela tiden jagar inom verksamheten, och som vi kanske också måste bli bättre på att få fram i vår kommunikation, det är det magiska ögonblicket, säger Mikael. Det ögonblick då publiken och ensemblen/skådespelaren/ artisten blir ett och tiden liksom stannar. Jag kallar det för ”Tillsammansfaktorn”. Dvs. upplevelsen blir så mycket större om man upplever den tillsammans. ”Tillsammansfaktorn” är också något som kommer att stå i fokus för vår marknadskommunikation framöver, avslutar Mikael och bjuder in till en rundtur bakom kulisserna i kulturhuset Spira.

Vi tackar för en god morgon hos SMOT.