MIJ-frukost i nyheternas tecken med Jönköpings Posten!

Jönköpingsposten- Mij
2017-01-0108:00

Jönköpings posten

Gunilla Lundberg, Mats Ottosson och Josefine Solheim berättade att mycket har hänt inom Jönköpings Posten (JP) och Hallpressen de sista åren, men också att det vi kan räkna med att mycket mer kommer att hända framåt.

JP är en anrik tidning, den startade redan 1865 och länge, länge har den bara existerat som papperstidning. Det var först 2010 som JP blev digital. Eller som Mats Ottosson uttryckte det; Sent ska syndare vakna.

– Det andra har jobbat med i 10-15 år har vi nu åstadkommit på ca 2 år. Men att vara sist kan också innebära att man blir först. JP var först med strategin ”Mobile first” och vi har en helt mobilanpassad tidningssite, och eftersom den är responsiv så funkar den också på andra plattformar. Där ligger många andra tidningar efter idag.

– Att vi vidareutvecklar och fortsätter att jobba med vår digitala satsning är jätteviktigt, menar Mats, men samtidigt kommer den tryckta tidningen inte att försvinna på många år än, även om konsulter i branschen tror att den kommer att vara borta år 2021. Jag håller inte med, jag möter allt för många yngre människor på stan som får mig att lova att inte ta bort den tryckta versionen.

– Just nu bygger vi om alla våra tidningspressar. Ett resultat av det är färg på samtliga sidor och lite längre fram, när löven har fallit, kommer ni att upptäcka nästa resultat av detta på frukostbordet. JP i tabloid-format.

Det stora arbetet framåt ligger i att knyta nära relationer med läsarna, oavsett om de läser nyheterna digitalt eller på papper. Och att hjälpa digitala läsare att ”sortera” nyheterna. Idag är det inte så lätt att skilja på tyngden i en nyhet, eftersom att en skjuten president och en syjunta i Bankeryd presenteras med samma tyngd i listningen av rubriker i den digitala versionen. En annan utmaning i den ”nya digitala tidningsvärlden” är att kunna fortsätta ta betalt för bra journalistik.

Hur är inte riktigt klart ännu, men JP fundera i termerna av; När, Vad, Var = gratis. Hur och Varför = plusmaterial som just nu är gratis, men som på ett eller annat sätt i framtiden inte kommer att förbli fritt.

Efter att Mats gett oss en spännande inblick i de utmaningar han ser framåt och samtidigt konstaterat att behovet av journalistik är lika stort idag som när tidningen startade, oavsett hur vi tar den till oss, tog Josefine över och berättade om sitt arbete med att marknadsföra JP.

Från att ha varit en produkt som inte marknadsförts så mycket, så arbetas det ny efter en ny strategi. Josefine menar att det är mycket viktigt att JP är en del av och syns ute i samhället även när det kommer till marknadsföringen. En av de stora utmaningarna idag är att hitta nya prenumeranter och läsare, som inte bara vill konsumera gratisnyheter på nätet, utan också bli betalande prenumeranter av nyheter. På papper eller digitalt. Att vara med vid event, synas i olika sammanhang och anordna tävlingar är delar i marknadsföringsåtgärderna.

Earned Media och Owned Media är två termer i hennes vardag och att arbeta med marknadsföring av produkten via de egna kanalerna blir allt viktigare. Ett sätt är bl.a. att låta tidningsbuden dela ut prenumerationserbjudande i de brevlådor där de inte lämnar en tidning.

Sist ut denna morgon är Gunilla, fd VD på JP och numera viceVD på Hallpressen – ett tidningshus med ett 10 tal titlar att arbeta med. Gunilla konstaterar att hennes arbetsområde rör sig mellan allt från distribution, till formatanpassningar av tidningar, tryckpressar och personal, till affärsutveckling och framtidsstrategier. Ett brett spektra av frågor att hantera med andra ord. Gunilla konstaterar att JP och Hallpressen, för att fortsätta att ha möjlighet att vara riktigt lokala, också har varit tvungna att bli mer centrala.

En stor omorganisation har genomförts under det sista året, där bl.a. annonsavdelningarna, den digitala produktionen och andra, osynliga back-office-tjänster har centraliserat till kontoret i Jönköping. Att strama upp ekonomin har varit nödvändigt för att förstärka det lokala när det kommer till journalistik och annonsförsäljning. Men en centraliserad annonsavdelning har också inneburit förbättringar för kunderna i öppettiderna för annonsproduktionen och inte minst den kreativa nivån hos annonsproducenterna, när de sitter samlade istället för ensamma på en kammare någonstans i regionen.

Ja, det är stora förändringar som har genomförts och som även framöver kommer göras inom JP och Hallpressen. En öppnare organisation, med ett stort mått av arbetsglädje och med spännande framtidsplaner, så kan vi nog sammanfatta intrycket av JP och Hallpressen efter denna välbesökta MiJ-frukost. Tack!

Vid pennan: Ingegerd Skrealid