MiJ Årsmöte-2016

årsmöte mij 2016
2016-01-1917:00

Stora hotellet

Vi har ett spännande år framför oss – 2015 är snart till ända och det var varit ett händelserikt år för Marknadsföreningen i Jönköping. Den 19 januari är det är dags att sammanfatta år 2015 och dra upp riktlinjerna för ett nytt spännande år 2016!

Under årsmötet den 19 januari konstaterades att 2015 varit ytterligare ett framgångsrikt år för föreningen. Inte mindre än 17 olika aktiviteter har hunnits med under 2015 – allt från frukostmöten, till samarrangemang med bl.a. MTV-gruppen, Alpist Reklam och DigitalAkademien.

Under mötet avtackades fyra avgående styrelsemedlemmar; Anders Nyström, som under 4 år förtjänstfullt varit föreningen ordförande. Därtill avgick Ingegerd Skrealid, Madelene San Roman och Lars Renström. Vi bugar och tackar för goda insatser i styrelsearbete och önskar er lycka till framåt!

De ersätts istället med fyra nya krafter, som kommer att hjälpa MiJ i det fortsatta utvecklingsarbetet 2016. Vi hälsar Fredrik Ståhl, ny ordförande samt Per Simonsson, Johanna Donker och Christoffer Williamsson varmt välkomna till styrelsen.

Till valberedningen omvaldes enhälligt Matz Magnusson och han får därtill två “nygamla” kollegor; Anders Nyström och Ingegerd Skrealid. Martin Stoor Elmsjö omvaldes enhälligt till föreningens revisor. Den avgående styrelsen fick enhälligt ansvarsfrihet för sitt arbete under det gångna året och de föreslagna förändringarna i stadgarna godtogs också.

 

Styrelsen tackar för det förtroende som föreningen visat oss och ser fram emot ett spännande och utvecklande 2016!