Marie Andervin- Hur påverkas vi av digital transformation?

marie andervin på MiJ
2017-03-0707:30

Stora hotellet

 “Att leda “Digital transformation”

Denna morgon lyssnade vi till Marie Andervin som tillsammans med kollegor arbetat fram boken ”Att leda digital transformation”.  Anledningen till idén för fyra år sedan var att man vill att marknaden ska förstå vad Digital transformation och digitalisering är och hur det påverkar verksamheten. Marie och hennes kollegor arbetar i dag med att agera stöd åt ledning, ägare och VD i frågor som rör att digitalisera sin verksamhet. De utgår från Stockholm men får uppdrag över hela landet.

Agendan under mötet:

 • Vi checkar in
 • Perspektiv på digital transformation
 • Synen på digital transformation
 • Hur bolag gör

Inför föreläsningen fick vi en mängd frågor att fundera på. Ex. Vad är digital transformation för mig och vår verksamhet? Hur jobbar vi i dag med frågor som påverkar digitaliseringen?  Vad händer i ett företag i en digital förändringsresa?

Under föreläsningen fick vi ta del av en del intressanta case studies ex Vings fantastiska digitala förändringsresa. Marie visade oss en kartläggning över vilka områden som maximerats i resultat, där medieinvesteringar som katalogen gått från traditionellt 2,4 miljoner kronor till i dag en onlineversion 500 000 kr. 
Vi fick jobba med olika frågeställningar i rummet som var kopplade till lite olika ämnen där vi satt med våra bordskamrater fick diskutera viktiga frågor. En fråga som kopplas med Ving case studie var – vad tror vi händer i ett företag med den typ av förändringsresa de gjorde?

Ett svar som stog ut var: ”En tydlig kulturell resa”.

Digitalisering är:

1. Teknik och infrastruktur

2. Produkter och tjänster samt

3. Beteenden och attityder

Vi har en mängd förändringsvågor som sköljer över oss… men vad är effekten? Ett exempel på en sådan förändringsvåg är den termostaten har gått från att vara manuell till smart termostat.

Vi ska inte glömma att vi alla har olika syn på vad en digital ledning innebär och ska vara. Därför är det viktigt att Ledningsgruppen måste ställa krav och fråga sig själva hur digitaliseringen kommer påverka företaget.

”Anpassa din verksamhet och gör digitaliseringen till ett faktum”.

1. Mobilisering (Var/Varför?)   2. Koordination (Hur?)   3. Acceleration (Vad?)

Vi behöver bli mer duktiga på att kartlägga vår förändringssituation, vi behöver ta hänsyn till samtliga delar nedan och hjälpas åt och besvara Var/Varför, Hur och Vad.

Värderingar Mision/Vision IT/Infrastruktur

 • Processer
 • Strategiarbete
 • Organisation
 • Data/Analys (Big data)
 • Intäktsmodell
 • Kontaktytor
 • Relationer