Marknadsföreningen i Jönköping- Utsedd till Årets Marknadsförening 2018

Marknadsföreningen i Jönköping, MiJ, är en kunskapsdrivande intresseförening inom marknadsföring.